Kontakt

AQUA WORLD Sp. z o.o.
ul. Drewnicka 5
05-091 Ząbki, Polska

 

Tel.: + 48 22 299 09 85
Mobile:: + 48 534 115 733
E-mail: biuro@aquaworld.com.pl
www.aquaworld.com.pl
Sklep: www.pielegnacjawody.pl

 

NIP: 527-26-73-922
REGON: 146002856
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000411053