Wymiana złóż filtracyjnych

Wymiana złóż filtracyjnych – bezpieczny basen dla Ciebie i Twojej rodziny

wymiana złóż filtracyjnych

Złoża filtracyjne to materiały posiadające właściwości oczyszczająco-odsączające (tzw. właściwości filtracyjne) które umieszcza się w urządzeniu filtracyjnym w celu stałego uzdatniania wody tak, aby przez cały okres eksploatacji zachowywała właściwości zgodne z jej przeznaczeniem. Przykładem złóż filtracyjnych są złoża basenowe, które odpowiadają za stan wody zarówno w przydomowych basenach, jak i dużych kompleksach rekreacyjno-sportowych.

Z biegiem czasu złoża basenowe ulegają wyczerpaniu i konieczna jest ich wymiana. Wymiana złóż filtracyjnych to zabieg polegający na usunięciu z urządzenia filtracyjnego wyczerpanych złóż i zastąpieniu ich nowymi. Częstotliwość wymiany złóż jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:

  • zastosowane złoża basenowe – rodzaj materiału i jego właściwości;
  • wysokość i ziarnistość zastosowanego złoża filtracyjnego,
  • jakość wody w zbiorniku,
  • specyfika procesu filtrowania.

Regularna regeneracja lub wymiana złóż filtracyjnych pozwala zachować wysoką jakość oraz bezpieczeństwo wody w basenie, jak również przeciwdziała awariom systemu filtrowania. Częstotliwość wymiany złóż filtracyjnych powinna być określona już na etapie projektu basenu. Jeśli tego nie zrobiono lub podczas eksploatacji basenu zdecydowano się na zmianę złoża basenowego na inne, o częstotliwości jego wymiany powinien zadecydować specjalista.

Warszawa i okolice - wymiana złóż basenowych to nasza specjalność

Nasza firma od lat specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu instalacji basenowych. Na potrzeby Naszych Klientów wykonujemy baseny wewnętrzne i zewnętrzne.

Uzupełnienie naszej oferty stanowi wymiana złóż filtracyjnych. W zależności od zastosowanego systemu filtrowania złoża basenowe wymieniamy w trakcie normalnego użytkowania basenu lub krótkiej przerwy technicznej. Opieką serwisową obejmujemy niewielkie baseny przydomowe – wewnętrzne i zewnętrzne – oraz baseny w kompleksach sportowych, hotelach oraz innych obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Na czym polega wymiana złóż basenowych?

Wymiana czynnika filtracyjnego to poniekąd rutynowa czynność, która – jeśli system filtrowania działa bezawaryjnie – nie jest szczególnie czasochłonna. Polega ona na dostaniu się do wnętrza filtra i usunięcia zużytego złoża. Warto przy tym pamiętać, że fakt, iż złoże jest zużyte nie oznacza, że się ono rozpuściło i zbiornik będzie pusty. Następnie usuwa się wszystkie zanieczyszczenia oraz osady, które wytrąciły się na ściankach zbiornika filtracyjnego i wsypuje nowe złoże. Wymiana złóż filtracyjnych to także doskonała okazja do zmiany rodzaju złoża basenowego.